Bomen rooien

Wanneer een boom teveel verzwakt is en herstel niet meer van toepassing is of wanneer er houtopstanden verwijdert moeten gaan worden vanwege nieuwe infrastructuur dan worden deze door Van Weert Boom en Faunatechniek gerooit. Wij rooien en verwijderen alle soorten bomen zoals laanbomen , solitair staande bomen, productiebossen en alle overige voorkomende beplantingen en begroeiing.

Tevens rooien wij heel veel bomen die slecht bereikbaar zijn met machines. Deze moeilijk weg te halen bomen zijn onze specialiteit en dus dagelijks werk voor ons. Wij verzorgen het verwijderen van deze bomen vaak met een telescoopkraan of eigen verreiker met zaagkop ( 26 meter bereik ) in combinatie met een klimmer. Geheel handmatig verwijderen van bomen d.m.v. afvangtechnieken word gedaan wanneer er geen enkele mogelijkheid is om er met machines bij te komen. Deze boomverzorgers en boomklimmers zijn TREE-WORK gecertificeerd en beschikken dus over een goede opleiding .

Met rooi en snoeiwerkzaamheden waar veel flora en fauna aanwezig is hebben wij veel ervaring. Kennisdelingen met ecologen, quik -scan , gediplomeerd personeel wat flora en fauna betreft en goed communiceren zijn van groot belang om ecologisch verantwoord de werkzaamheden te verrichten.

Vele projecten van klein tot groot, van moeilijk tot heel moeilijk zijn door de mensen van Van Weert Boom en Faunatechniek naar goede tevredenheid gerealiseerd.

logo