Wet Natuurbescherming Proof!

Bomen kapen

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee.

Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd. Om te zorgen dat wij bij Boomrooierij van Weert Rondhout, helemaal op de hoogte zijn van deze wetgeving en hoe hem toe te passen in de praktijk hebben wij bij IPC Groene ruimte de opleiding zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming (niv. 3) gevolgd en natuurlijk het certificaat behaald. Zodat wij nu met alle kennis en expertise kunnen handelen.

Nieuws

logo module

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons cookiebeleid.